Amaç ve Hedefler

 

Amaçlar

Madencilik alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik ve bilimsel üretim gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve etik davranış bilinciyle hareket eden bir bölüm olmaktır.

 

Hedefler

Bilgiye ulaşan, ulaşılan bilgiyi analiz ve değerlendiren, gerçek mühendislik sorunlarını çözerken bu bilgi birikiminden nasıl yararlanacağını bilen, problem çözme yeteneğine, liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen Maden Mühendisleri yetiştirmektir.