Genel Bilgiler

Maden Mühendisliği, yer kabuğunda bulunan madenleri insanlık yararına sunan meslek olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda madenlerin bulunması, üretilmesi ve üretilen cevherlerin kullanıma uygun duruma getirilmesine kadar birçok aşamayı kapsar. Geniş etkinlik alanı ile maden mühendisliği diğer meslek disiplinleri arası bir konuma gelmiştir. Temel ve mühendislik bilimleri üzerine kurulan maden mühendisliği kaya mekaniği, delme-patlatma, rezerv modelleme, kazı, üretim, ulaşım, havalandırma, topoğrafya, cevher zenginleştirme, çevre, atık yönetimleri gibi birçok konu maden mühendisliğinin ilgi alanına girer.

Bölümümüz, özellikle metalik maden yataklarınca zengin dağlar ile çevrili, Çukurova’nın kıyısına kurulmuş Adana ilinde, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde bulunmaktadır. Bölüm 1990 yılında kurulmuş olup, 1991 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm 1992 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora eğitim-öğretimine başlamıştır. İlk zamanlarda çok kısıtlı akademik kadro ve laboratuar imkanlarıyla eğitime başlayan bölüm, zaman içinde kendini geliştirmiş ve günümüzde maden işletme, cevher hazırlama ve maden mekanizasyonu ve teknolojisi anabilim dallarında hizmet veren 6 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktordan oluşan kadroya sahiptir.Zemin-kaya mekaniği, cevher hazırlama, kimya, cevher mikroskobisi, doğal taş ve agrega kalite kontrol, ısı-ses yalıtım, havalandırma, kırma-öğütme-eleme laboratuarları mevcuttur.

İş Olanakları; Bir Maden Mühendisi, cevher, endüstriyel hammadde ve kömür yataklarının çeşitli yöntemlerle (sondaj, jeofizik vb.) aranması, ekonomik, güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde işletilmesi, zenginleştirilmesi konularında uzman mühendis olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca; işletme yönetimi, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve yasal mevzuat konularında bilgili olması gerekmektedir. Mezunlara dört yıllık Lisans Diploması ile “Maden Mühendisi” unvanı verilmektedir.

Maden Mühendisliği Bölümü mezunları; Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu; Eti Maden İşletmeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, Cam ve Çimento fabrikaları, özel madencilik şirketleri, mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri, tünel ve metro inşaatları, madencilik ile ilgili her türlü danışmanlık, müşavirlik ve teknik nezaretçilik işleri ile kimya, çevre, bilgisayar ve bankacılık gibi sektörlerde çalışma alanı bulmaktadır.

 

 

SAYILARLA MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Öğretim Üyesi Sayısı

Profesör                

Doçent                  

Dr. Öğr.  Üyesi     

6

1

3

Araştırma Görevlisi Sayısı

2

Lisans Öğretimine Başlama Tarihi (Normal Öğretim)

1991-1992 Eğitim-Öğretim Yılı

Lisans Öğretimine Başlama Tarihi (İkinci Öğretim)

 

Yüksek Lisans Öğretimine Başlama Tarihi

1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılı

Doktora Öğretimine Başlama Tarihi

1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı

Lisans Öğretimi (Normal Öğretim) Öğrenci Sayısı

132

Lisans Öğretimi (İkinci Öğretim) Öğrenci Sayısı

51

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

15

Doktora Öğrenci Sayısı

25

Normal Öğretim Mezun Sayısı   

983

İkinci Öğretim Mezun Sayısı

767

Yüksek Lisans Mezun Sayısı

195

Doktora Mezun Sayısı

40

Son Güncellenme Tarihi: (24.02.2021)