Program Çıktıları

 • Maden mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma,
 • Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma,
 • Maden mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme,
 • Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma,
 • Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme,
 • Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme,
 • Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme,
 • İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme,
 • Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme,
 • Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme,
 • Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma.