Komisyonlar

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü MÜDEK Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

 

Prof. Dr. Özen KILIÇ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin VAPUR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet DAĞ

Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Oktay BAYAT

Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Suphi URAL

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

Bölüm Öğretim Üyesi

Mehmet YILMAZ

TMMOB Maden Müh. Odası Adana Şube Başkanı

İrfan ÇOŞKUN

ÇİMKO ÇİMENTO Hazır Beton Akdeniz Bölge Müdürü

Ahmet AYDIN

Ak Metal Madencilik Genel Müdürü

 

 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölüm komisyonları ve komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir.

  

KOMİSYON

BAŞKAN VE ÜYELER

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI

Tüm Bölüm Öğretim Elemanları

İNTİBAK VE DENKLİK

Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÜRÜNVEREN

KALİTE VE AKREDİTASYON SÜREÇ TAKİBİ

Prof. Dr. Özen KILIÇ

Prof. Dr. Hüseyin VAPUR

Dr. Öğr. Üyesi İlknur EROL

ARAŞTIRMA&YAYIN&BİLİMSEL AKTİVİTE

Prof. Dr. Oktay BAYAT

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER

LABORATUVAR VE İŞ GÜVENLİĞİ

Prof. Dr. Hüseyin VAPUR

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÜRÜNVEREN

Arş. Gör. Dr. Esma KAHRAMAN

Arş. Gör. Dr. Ali Can ÖZDEMİR

DEĞİŞİM PROGRAMLARI (Erasmus+, Mevlana, Farabi) ve ULUSLARARASILAŞMA)

Prof. Dr. Özen KILIÇ

Prof. Dr. Oktay BAYAT

İLETİŞİM/TANITIM/WEB

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER

Arş. Gör. Dr. Ali Can ÖZDEMİR

ÇEVRE/BİNA/ALTYAPI

Prof. Dr. Hüseyin VAPUR

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALTINER

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÜRÜNVEREN

Arş. Gör. Dr. Esma KAHRAMAN

Arş. Gör. Dr. Ali Can ÖZDEMİR

DERS/SINAV PROGRAMI

Tüm Bölüm Öğretim Elemanları

UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM (olanlar için) VE STAJ

Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI

Dr. Öğr. Üyesi İlknur EROL

SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ VE MEZUNLAR

Prof. Dr. Özen KILIÇ

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

Arş. Gör. Dr. Esma KAHRAMAN

ANKET KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet DAĞ

Arş. Gör. Dr. Esma KAHRAMAN

Arş. Gör. Dr. Ali Can ÖZDEMİR