Ana Bilim Dalları

Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı'ndaki Personel
Maden İşletme
 • Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ (A.B.D. Başkanı)
 • Prof. Dr. Özen KILIÇ
 • Prof. Dr. Ahmet DAĞ 
 • Arş. Gör. Dr. Esma KAHRAMAN
 • Arş. Gör. Dr. Ali Can ÖZDEMİR
Cevher Hazırlama
 • Prof. Dr. Oktay BAYAT (A.B.D. Başkanı)
 • Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
 • Doç. Dr. Mahmut ALTINER
Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi
 • Prof. Dr. Suphi URAL (A.B.D. Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
 • Dr. Öğr. Üyesi İlknur EROL
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÜRÜNVEREN